Bar La Regata

Bar-Cafeteria
Apartament Rosa dels Vents, baixos|08938 Santa Susanna
Tel: 662 012 58