Blusi Peixateries

Peix fresc, llegums i bacallà
Jaume I, 5|08938 Santa Susanna
Tel:647 24 98 51
blusipeix36@gmail.com