Els orígens de Santa Susanna es remunten al segle XII, quan la vall d’Alfata era poblada per pagesos que es dedicaven al conreu de camps de vinya i cereals.

Avui es conserven encara algunes restes de l’època medieval, en concret, les torres de guaita, la capella de Santa Susanna o antigues masies, algunes encara habitades. Aquest és el cas de Can Rosich, dedicada ara al turisme rural.

Tots els edificis de Santa Susanna, que són part important del patrimoni artístic-històric, mantenen viu el valor del llegat que guarden les seves parets.

Llibret patrimoni Torres de Guaita i Racons de Santa Susanna