Bus urbà

Servei de connexió entre la zona turística, la Nacional II i el nucli urbà. Parades: Estació Renfe i H. Top Summer Sun
Av. del Mar, s/n |08938 Santa Susanna
Tel: 659 951 833