Centre d’Informació Turística de Catalunya

Tel:93 238 40 00